مارال جمعه 13 مرداد 1396 03:00 ب.ظ
تست روانشناسی قبل از ازدواج
Related image

خودتان را قبل از ازدواج محک بزنید 

این آخرین و استاندارد ترین تست شخصیت شناسی که این روز ها در                                       

اروپا بین روان شناسان در جریان است .

جواب دادن به این تست اصلا کار دشواری نیست و فقط کافی است                                       

کمی به خوداتان رجوع کنید . کاغذ و قلمی کنار دست تان باشد تا بتوانید                                

امتیاز هایی را که گرفته اید جمع بزنید Related image


1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف) صبح

ب)  عصر و غروب

ج) شب


2) معمولا چگونه راه میروید؟

الف) نسبتا سریع با قدم های بلند

ب) نسبتا سریع با قدم های کوتاه ، ولی تند و پشت سرهم

ج) آهسته تر با سری صاف رو به رو

د) آهسته و سر به زیر

ه) خیلی آهسته


3) وقتی با دیگران صحبت می کنید :

الف) می ایستید و دست به سینه حرف میزنید.

ب) دست هایتان رادر هم قلاب می کنید. 

ج) یک یا هر دو دست را در پهلو میگذارید.

د) به شخصی که با او صحبت می کنید دست می زنید. 

ه) با گوش خود بازی می کنید ، به چانه تان دست میزنید یا موهایتان                                            

را صاف میکنید.


4) وقتی آرام هستید چگونه می نشینید؟

الف) زانو ها خم و پا ها تقریبا کنار هم

ب) چهار زانو

ج) پای صاف و دراز 

د) یک پا زیر دیگری خم


5) وقتی چیزی واقعا برای شما جالب است چگونه به آن واکنش نشان                                      

می دهید؟

الف) خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع برای شما جالب است 

ب) خنده ، اما نه بلند

ج) با پوزخند کوچک

د) لبخند بزرگ 

ه) لبخند کوچک


6) وقتی وارد میهمانی یا جمعی میشوید...

الف) با صدای بلند سلام و حرکتی می کنید که همه متوجه شما شوند.

ب) با صدای آرام تر سلام میکنید و سریع به دنبال شخصی که هستید                                         

می گردید.

ج) در حد امکان آرام وارد می شوید و سعی می کنید به نظر دیگران                                          

نیایید.
 

7) سخت مشغول کاری هستید و روی آن تمرکز دارید ، اما ناگهان دلیلی                                        

یا شخصی آن را قطع می کند : 

الف) از وقفه ی ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید.

ب) به سختی ناراحت می شوید.

ج) حالتی بینابین ایجاد می شود.


8) کدام یک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف) قرمز یا نارنجی

ب) سیاه

ج) زرد یا آبی کم رنگ

د) سبز 

ه) آبی تیره یا ارغوانی

و) سفید

ز) قهوه ای ، خاکستری و بنفش


9) هنگام امشب ، وقتی در رختخواب هستید ، در آخرین لحظات پیش                                         

از خواب ، در چه حالتی دراز می کشید؟

الف) به پشت

ب) روی شکم ( دمر )

ج) به پهلو ، کمی خم و دایره ای

د) سر روی یک دست 

ه) سر زیر پتو یا ملافه


10) آیا شما بیشتر خواب می بینید که:

الف) از جایی می افتید.

ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج) دنبال کسی یا چیزی می گردید.

د) پرواز میکنید یا در آب غوطه ورید. 

ه) اصلا خواب نمی بینید.

و) معمولا خواب های خوش می بینید.
Related image


امتیازدهی

سوال اول :

الف) 2 امتیاز             ب) 4 امتیاز          ج) 6 امتیاز


سوال دوم : 

الف) 6 امتیاز      ب) 4 امتیاز      ج) 7 امتیاز      د) 2 امتیاز   ه) 1 امتیاز سوال سوم:

الف) 4 امتیاز   ب) 2 امتیاز     ج) 5 امتیاز    د) 7 امتیاز   ) ه) 6 امتیاز


سوال چهارم:

الف) 4 امتیاز    ب) 6 امتیاز     ج) 2 امتیاز       د) 1 امتیاز


سوال پنجم:

الف) 6 امتیاز     ب) 4 امتیاز    ج) 3 امتیاز     د) 5 امتیاز    ه) 2 امتیاز


سوال ششم: 

الف) 6 امتیاز    ب) 4 امتیاز    ج) 2 امتیاز       


سوال هفتم:

الف) 6 امتیاز    ب) 2 امتیاز     ج) 4 امتیاز       


سوال هشتم:

الف) 6 امتیاز      ب) 7 امتیاز       ج) 5 امتیاز    د) 4 امتیاز     ه) 3 امتیاز   

و) 2 امتیاز     ز) 1 امتیاز


سوال نهم:

الف) 7 امتیاز    ب) 6 امتیاز     ج) 4 امتیاز     د) 2 امتیاز     ه)1 امتیاز


سوال دهم:

الف) 4 امتیاز    ب) 2 امتیاز    ج) 3 امتیاز    د) 5 امتیاز     ه) 6 امتیاز   

و) 1 امتیاز
Related imageجواب تست 


امتیاز بالا 60 :

دیگران در ارتباط با شما شدیدا مراقب و هشیار هستند. آنها شما را مغرور                                     

و خود محور و بی نهایت سلطه جو می دانند. آنها گرچه شما را تحسین                                     

می کنند و به ظاهر می گویند کاش من جای تو بودم ، اما در واقع به شما                            
 
اعتمادی ندارند و نسبت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه با شما                                              

بی میل و فراری هستند
Related image

از 51 تا 60 امتیاز :

بدانید افراد شما را تحریک پذیر می دانند ، زیرا بدون فکر عمل می کنید                                       
 
و سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته میشوید. شما به رهبری جمع و                                 

تصمیم  گیری های سریع علاقه دارید. دیگران شما را جسور و اهل                                       

مخاطره می دانند؛ کسی که همه چیز را تجربه و امتحان می کند و از                                 

ماجراجویی لذت می برد. در مجموع به دلیل شرایط و بستر هیجانی که                                   

ایجاد می کنید از همراهی با شما لذت می برند.
Related image


از 41 تا 50 امتیاز :

به خود امیدوار باشید ، زیرا دیگران شما را با نشاط ، سرزنده ، سرگرم                                       

کننده و جالب و جذاب می بینند. شما دایم مرکز توجه جمع هستید و                                     

تعادل رفتاری خوبی دارید. فردی مهربان ، با ملاحظه کار و فهمیده به                                          

نظر می رسید. به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان میشوید ، اسباب                               

هلهله و خنده آن ها را فراهم می کنید و در همان شرایط و در صورت                                         

لزوم بهترین کمک بر اعضای گروه هستید.

Related image


از 31 تا 40 امتیاز : 

بدانید در نظر دیگران معقول ، هشیار ، دقیق ، ملاحظه کار  و اهل عمل ،                                      

اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید. شما به سرعت و به سادگی                                         

با دیگران باب دوستی را باز نمی کنید ، اما اگر دوست شوید صادق ،                                            

باوفا وظیفه شناس هستید. همچنین ، انتظار بازگشت این صداقت و                                 

صمیمیت از طرف دوستان تان را دارید. گرچه سخت دوست می شوید                                         

 ، ولی سخت تر دوستی ها را رها می کنید.

Related image


از 21 تا 30 امتیاز :

در نظر اطرافیان فردی زحمت کش هستید ، اما متاسفانه گاهی اوقات                                     

ایراد گیرید. شما بسیار محتاط و بی نهایت ملاحظه کا به نظر می رسید.                                 

زحمت کشی که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد بار دیگران را بر                                     

دوش می کشد و بدون فکر و بر اساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز                                        

نظر نمی دهید. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب کار ها را                                           

می سنجید و بعد تصمیم می گیرید.


Related image

کمتر از 21 امتیاز :

دیگران شما را خجالتی ، عصبی ، شکاک و دو دل می دانند. شخصی که                                

همیشه دیگران به جای او فکر می کنند ، برایش تصمیم می گیرند و از                                         

او مراقبت می کنند؛ کسی که اصلا به تمایل به درگیر شدن در کارهای                                    

گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارد. 

Related image

منبع : مجله 7 روز زندگی                   

   نظرتان را درباره ی این تست روانشناسی                               

و درستی آن حتما بازگو کنید